Premium Unleaded
95 bio 8%
Diesel
B6
ГАЗ ПРОПАН БУТАН
LPG
ГАЗ МЕТАН
CNG
  ОБЕКТ ЖК.ДРУЖБА I 2.01 лв/л 2.21 лв/л 0.92 лв/л -----
  ОБЕКТ БУЛ.ДОБРУДЖА 2 2.01 лв/л 2.21 лв/л 0.92 лв/л -----
  ОБЕКТ МЕТАН СТАНЦИЯ ----- ----- ----- 1.19 лв/кг
Как да получа клиентска карта на Атанасов Груп За притежателите на клиентски карти специални ОТСТЪПКИ
Всяка сряда и неделя: А95, Дизел, Газ пропан бутан - 0.05 лв/л,
а за Газ метан - 0,10 лв/кг
 

Съоръжението преработва биомаса от растителен и животински произход и произвежда по 800 киловата на час. Изградено е в партньорство с австрийската фирма „Биогест”, а главен изпълнител на строителните дейности е фирма „Свети Никола”ООД-Добрич.


Общата стойност на инвестицията е 7,1 млн.лева.


Произведената ел.енергия ще покрива нуждите на около 2400 домакинства.
 


 


ЕКИП - Електроцентрала на биогаз